Under andra hälften av förra året såg vi på Coprocess en ökning i intresset för netting och de andra möjligheter vi har för att kunna effektivisera många bolags intern fakturering och avstämmning.

Atlas Copco t.ex, som varit med Coprocess sen starten 1992, började använda vår Reconcilierings Modul tillsammans med netting systemet.

Sandvik bytte från ett bank levererat netting system till Coprocess.Netting för att kunna processa betalningar i olika banker baserat på valuta.

TRW, som också varit vår netting kund i över 20 år började med Vendor Payment modulen (en Payment Factory variant) i några valutor och kommer att inkludera fler under 2014.

Lantmännen som även använder nettingen till att underlätta månadsavstämningarna.

Just avstämning och behovet att påskynda den processen är kanske den största trenden vi ser just nu. Sen tidigare har netting system alltid fokuserat på Treasurys processer men Coprocess och många av våra stora multinationella kunder har sett en stor potential att även kunna lösa några av de problem som Redovisningavdelningarna ställs inför vid t.ex månadsavslut.

Genom att inkludera alla koncern interna mellanhavanden i vårt system underlättas månadsavstämmningen inom gruppen – även för de bolag som av olika anledningar inte kan deltaga i Nettingen. Coprocess systemet kan dela upp transaktioner mellan det som skall nettas och det som bara skall stämmas av på två sätt.

  1. Transaktionsbaserat: Transaktionen som förs in i systemet namges som antingen en netting transaktion (och kommer då att synas i bägge delarna av vårt system - Netting och Reconciliering), eller
  2. Bolagsbaserat: Bolag kan sättas upp så att deras transaktioner aldrig kommer att deltaga i nettingen ovsett hur transaktionen namngetts utan alla transaktioner hamnar under Reconciliering.

Om vi blickar framåt, så kommer vi under 2014 att finnas representerade på att antal olika mässor och konferenser:

  1. FYI Events Treasury & Cash I Köpenhamn 18 – 19 mars. Radisson Blu Scandinavia Hotel http://www.fyi.dk/events/conferences/treasury++cash+management+2014/a2221319
  2. Eurofinance International Cash & Treasury Management i Budapest 15 – 17 Oktober http://www.eurofinance.com/conferences/international-cash-treasury-management
  3. AFP Annual Conference i Washington, DC 2 – 5 november http://an14.afponline.org/Default_Conf.aspx

Till detta kan också läggas vårt 2-dagars användar grupps möte som vi håller vartannat år. I mitten av maj kommer vi, precis som 2012, att vara på Hotel Barcarolle, Nyon, Switzerland där Coprocess kommer att visa all ny funktionalitet som tillkommit, det kommer att hållas föredrag och Case-Studies men också ges stora möjligheter till att umgås och utbyta erfarenheter med andra användare av vårt netting system.

Så en hel del på gång med andra ord. Kanske Ert bolag också kan sälla sig till netting skaran under 2014?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Return to List View

Call us today for Free Trial

Europe & Asia
+41 22 311 1383

Americas
+1 888 279 2466

or click here

Free Trial